Matr 16a Slimminge, Gørslev Almehøj

Udflyttet

Slimmingevej 63, 4100 Ringsted

2020: matr. 16a eksisterer ikke længere ejer er F A Michael Brockenhuus-Schack hører under matr 14a, 15a og 1a

31 dec 1778 :Almeshoysgaarden hartkorn ager og eng 6 tdr- 2 skp -2 13/20 alb skovskyld 0-1-2-2 1/5
stæder og fæster til hr Otto Diderich Schnack som i 35 år har tjent her på Giesegård og i samme tjeneste har holdet sig ærlig, tro og ?? , den gaard jord på Slimminge mark som Jens Jensen sidst havde i fæste og formedelst armod qvitterede, på disse vilkår: gaarden som opbygges for min regning og herefter skal kaldes Almeshoys gaarden efter den sæde jord på hvilken den vorder opbygget, så er den jorder for sig selv samlet på et sted und? og består af 70 tdr land 16000 kvadratalen til Tønder beregnet uden for hvilket den ingen lod eller deel haver i noget af Slimminge byes tilligender

 1. 31.12.1778-13.2.1782: Otto Didrich Schnack gartner på Giesegård født o. 1725 død 20.12.1781 gift med Friderica Sofie Pedersdatter født o. 1725 død 1770
 2. 13.2.1782-o. 1788: Jens Weibel Lydersen Roed forvalter på Giesegård født o. 1729 Herfølge begravet 27.12.1788 gift 21.2.1754 (Billesborg) med Dorothea Marie Prom enke fra Billesborg, bor på hovedgården Højstrup på Stevns) født 6.2.1716 begravet 20.7.1798 i Lyderslev.
 3. 25.2.1789 , fæste 19.8.1795 -17.9.1822: forpagter senere fæster Johan Christian Voigt gift med Kirsten Jensdatter
 4. 17.9.1822-30.12.1853: Jacob Christian Albrecht født 1777 død 19.5.1837 gift 27.12.1807 1. med Dorothea Kirstine Kappler fra Nordrupøster født 1789 død Klippede 21.7.1812. Gift 2. i 1812 med søsteren Ane Ernstine kappler fra Nordrupøster født 1786 død 4.6.1868
 5. 30.12.1853-o. 1896: Sønnen Christian Emil Albrecht født i Klippede, Nordrup 19.10.1814 død 10.7.1868 gift 3.6.1853 (Lellinge) med Johanne Henriette Gemynthe fra Ringsted født 16.11.1816 død 20.7.1896
 6. bestyrer for svigermoderen Jacob Albrecht Larsen fra Ørsted født 30.10.1842 gift 23.9.1873 med datteren Mette Marie Christine Albrecht født 5.10.1854 død
 7. o. 1891-eft. 1917: Jørgen Jensen født Frederikssund, Frederiksborg amt 4.12.1859 død eft. 1916 gift 1886 med Kirsten Olsen født 28.4.1863 Høje Tårstrup Københavns amt død eft. 1916
 8. o. 1917-før 1924: Forpagter Lars Larsen fra Lidemark født 29.6.1890 gift med Valborg fra Himlingeøje født 31.10.1892
 9. før 1924 (26.11.1930 skøde fra Giesegård) -eft. 1934: forpagter siden ejer Peter Frederik Larsen fra Gørslev født 19.11.1894 Gørslev vænge gift med Martha Marie Magdalene Nielsen født Gørslev mark 9.4.1897
 10. eft. 1934-eft.1943: Richard Frederiksen Mølbak fra Tversted sogn født 7.2.1900 død 6.1.1943 gift 30.5.1924 med Kirsten Marsbjerg Poulsen født 4.9.1899 i Ramme sogn død 5.9.1985
 11. o. 1945 -: forpagter Jens Chr. Hansen født 19.5.1918 gift 29.4.1945 Aunslev med Aase Larsen født 3.1.1921