Matr. 6a Gørslev Bakkegård

ejer 1677:herredsfoged i Hammer herred Jacob Pedersen Gaed i Køge

ejer:1711 under Lellingegaard (Vallø gods)

ejer: 1729 Juellund

Giesegårdvej 106

Bakkegård, Gørslev
 1. før 1664: Syffuert Syffuertsen død 1677
 2. 1677- 1729: Anders Nielsen født o. 1660 død 1729 gift 1. med Margrethe Jørgensdatter født o. 1665 død o. 1718. gift 2. Sidse Hansdatter død 1737
 3. 1729-frasat 28.5.1740: Lars (Laurits) Sørensen død eft.1740, gift o. 1729 med enken Sidse Hansdatter død 1737
 4. 28.5.1740 -26.9.1765: sønnen af AN og MJ Hans Andersen født o.1707 død 1765 gift med N.N Gift 2. Johanne Jensdatter født o.1725 død 1793.
 5. 26.9.1765-før 1811: Jens Hansen født 1743 død o.1810 gift 1765 med enken Johanne Jensdatter. Gift 2. 1793 Mette Jacobsdatter (matr. 19) født 1763 . Hun afstår gården 3.4.1811.
 6. 3.4.1811-14.9.1822: Christen Jacobsen fra matr. 19( var inden 1811 hmd i Rundtenomshuset i Terslev) født o.1778 død 1821. Gift med Ingeborg Hansdatter.
 7. 14.9.1822-18.8.1839: Niels Jeppesen fra Terslev) født o. 1792 død eft. 1845 gift med Ane Jensdatter fra Ørslev født o. 1795 død eft. 1845.
 8. 18.8.1839-fallit 1852: Christen Olsen fra Soderup gift med Ane Mortensdatter fra Greve.
 9. 31.12.1856-17.3.1870 unge Ole Jensen (Tvedegaard, Slimminge) født 18.12.1825 død 27.10.1900 gift 1856 med Kirsten Larsdatter fra matr. 2 Bøgede født 23.7.1833 død efter 1900.
 10. Stamhuset køber 17.3.1870
 11. 17.3.1870-eft.1906: forpagter Jens Peder Andersen (Farum) født o.1828 død 14.7.1909 gift med Nicoline Severine Fischer ( Sigersted) født 10.3.1841 død eft. 1909
 12. før 1915- 1.4.1947: sønnen forpagter Jørgen Carl Christian Andersen (Gørslev) født 14.7.1877 død eft. 1930 gift med Elenora Marianne Hescher (Højslev? Vinkel Viborg?) født 27.6.1887 død eft. 1930
 13. 1.4.1947- 28.2.1970: forpagter Kaj Verner Christensen (Darup, Vor Frue sogn, Roskilde) født 9.11.1906 død 4.12.2001 gift 13.9.1941 med Kirsten Hedeager Matthiesen født 17.9.1912 død 22.7.2001. Familien bor på matr.15a i Gørslev. som de også forpagter. På matr 6a bor en bestyrer. Gården brændte 6.10.1956 hvor Leg med tændstikker kostede 2 børn livet.