Matr 11 a Vollerslev

Juellund

gård nr. 14

 1. -16.3.1749: Ole Hendrich Larsen født o. 1689 død eft. 20.4.1771 gift med NN død o. 1762
 2. 16.3.1749-20.4.1771: sønnen Lars Olsen født o.1732 død 20.9.1770 gift 1. o. 1760 med Karen Pedersdatter fra Vollerslev død nov.1768. Gift 2. 1769 med Dorthe Pedersdatter født o. 1742 på matr. 4 i Gørslev død 19.8.1824. Faderen Ole Hendrich Larsen får aftægt. Han er endnu rørig.
 3. 20.4.1771-1.4.1805: Peder Olsen Knage fra matr. 4  Gummersmark født o. 1742 død 12.5.1813 gift efter 11.6.1771 med enken Dorthe Pedersdatter Gården brænder, den ikke fuldt genopbygget sept.1772, men 12. jan. 1775 er den fuldt genopbygget
 4. 1.4.1805-1843: sønnen Niels Pedersen døbt 10.2.1782 død 24.4.1843 gift 28.10.1803 med Birthe Hansdatter fra matr. 5 Gørslev født o. 1771 død 3.5.1853.
 5. 1843-1848: enken Birthe Hansdatter flytter til matr. 2 i 1848. bestyrer Jørgen Olsen født 28.1.1810 i Køge død 1.5.1878 gift 25.3.1826 med datteren Maren Nielsdatter døbt 29.1.1809 død 23.11.1841. Jørgens farfar Niels Olsen Knage er bror til hustruen Marens farfar Peder Olsen Knage. Jørgen Olsen bliver gift 2. gang 25.5.1850 med Karen Olsdatter fra matr. 10 Vollerslev født 20.2.1826 død 13.3.1909. Se videre matr. 12 Vollerslev
 6. 13.5.1848-29.12.1871: gård og mølle fæster (se matr. 14) Peter Hans Carl Georg Schwabe født i København 6.9.1802 død 11.1.1871 gift 1. 18.11.1825 i Karlebo med Eleonora Marie Grundtvig fra Tostrup præstegård i Viborg amt født 8.9.1801 død 14.5.1846. Gift 2. 1.8.1849 Vollerslev med Johanne Wilhelmine Becken fra København født 1825
 7. 29.12.1871-30.1.1879: købmand sønnen Carl Gustav Schwabe køber af Stamhuset (bor ikke i det gamle hus men et nyopført hus på matriklen). Født 30.9.1827 i Usserød død 19.12.1908 i København gift 29.12.1859 på Frederiksberg med Ane Sophie Christensen født 18.8.1836 i Sædder død 16.10.1908 København
 8. 30.1.1879-4.5.1905: se også matr. 14 møller Anders Christensen fra Gummersmark født 13.9.1825 død 14.6.1889 gift 9.10.1848 med Ane Margrethe Nielsen fra matr.9 Vollerslev født 6.10.1832 død 6.5.1913
 9. 4.5.1905: grev Brockenhuus Schack køber gården mageskifter 1907 med stamhuset Giesegård. Gården brænder.
 10. 29.4.1908: matr. 11.sammenlægges med matr. 12
 11. Se også matr.12a 11.7.1939-eft. 1958: proprietær Johannes Wilian Ulrich født 8.2.1896 i Åstrup, Såby sogn amt død 29.1.1962 Borup gift 24.10.1929 med Ingeborg Marie Olsen født 28.11.1904 i Rodnæs, Sakskøbing død 18. jan. 1976 i Borup (de står matr. 11a i 1940)
matr. 11p Møllegården Vollerslev Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.