Matr 11 a Vollerslev

Juellund

 1. -16.3.1749: Ole Hendrich Larsen født o. 1689 død eft. 20.4.1771 gift med NN død o. 1762
 2. 16.3.1749-20.4.1771: sønnen Lars Olsen født o.1732 død 20.9.1770 gift 1. o. 1760 med Karen Pedersdatter fra Vollerslev død nov.1768. Gift 2. 1769 med Dorthe Pedersdatter født o. 1742 på matr. 4 i Gørslev død 19.8.1824. Faderen Ole Hendrich Larsen får aftægt. Han er endnu rørig.
 3. 20.4.1771-1.4.1805: Peder Olsen Knage fra matr. 4  Gummersmark født o. 1742 død 12.5.1813 gift efter 11.6.1771 med enken Dorthe Pedersdatter Gården brænder 8.7.1772. Ilden opstår i Peder Olsens bagerovn. Kl. 14 er stuelængen overtændt. Det blæser så kraftigt, at ilden springer til Andreas Olsens (matr. 6) og Niels Olsens (matr. 7) gårde, der også nedbrænder. Indersten Svend Olsen (tidl. matr. 2) mister også alt sit indbo. I sept.1772 er gården endnu ikke helt genopbygget , men 12. 1.1775 er den og de 2 andre gårde fuldt genopbygget
 4. 1.4.1805-1843: sønnen Niels Pedersen døbt 10.2.1782 død 24.4.1843 gift 28.10.1803 med Birthe Hansdatter fra matr. 5 Gørslev født o. 1771 død 3.5.1853.
 5. 1843-13 maj 1848: enken Birthe Hansdatter flytter til matr. 2 i 1848. bestyrer for enken er Jørgen Olsen født 28.1.1810 i Køge død 1.5.1878 gift 25.3.1826 med datteren Maren Nielsdatter døbt 29.1.1809 død 23.11.1841. Jørgens farfar Niels Olsen Knage er bror til hustruen Marens farfar Peder Olsen Knage. Jørgen Olsen bliver gift 2. gang 25.5.1850 med Karen Olsdatter fra matr. 10 Vollerslev født 20.2.1826 død 13.3.1909. Jørgen Olsen fæster matr. 12a Vollerslev i 1848.
 6. 13.5.1848-29.12.1871: Fæster gården og får fornyet fæstet på møllen matr. 14a og 14b Peter Hans Carl Georg Schwabe født i København 6.9.1802 død 11.1.1871 gift 1. 18.11.1825 i Karlebo med Eleonora Marie Grundtvig fra Tostrup præstegård i Viborg amt født 8.9.1801 død 14.5.1846. Gift 2. 1.8.1849 Vollerslev med Johanne Wilhelmine Becken fra København født 1825 død 3.8.1870.
 7. 1.4.1869-1.4.1871 : forpagter af jorden og nogle af bygningerne møller Anders Christensen fra matr. 14a og 14b. Peter Hans Carl Georg Schwabe og hustru beholder stuehuset og nogle af rummene i gårdens længer. Møller Anders Christensen skal betale 800 Rdl. årligt og udføre forskellige ydelser. Boet efter Peter Hans Carl Georg Schwabe er et fallitbo.
 8. 29.12.1871-30.1.1879: sønnen købmand Carl Gustav Schwabe køber gården af Stamhuset. Født 30.9.1827 i Usserød død 19.12.1908 i København gift 29.12.1859 på Frederiksberg med Ane Sophie Christensen født 18.8.1836 i Sædder død 16.10.1908 København
 9. 30.1.1879-4.5.1905: (se også matr. 14) møller Anders Christensen fra Gummersmark født 13.9.1825 død 14.6.1889 gift 9.10.1848 med Ane Margrethe Nielsen fra matr.9 Vollerslev født 6.10.1832 død 6.5.1913
 10. 4.5.1905: grev Brockenhuus Schack køber gården mageskifter 1907 med stamhuset Giesegård. Gården brænder.
 11. 29.4.1908: matr. 11a sammenlægges med matr. 12
 12. Se også matr.12a 11.7.1939-eft. 1958: proprietær Johannes Wilian Ulrich født 8.2.1896 i Åstrup, Såby sogn amt død 29.1.1962 Borup gift 24.10.1929 med Ingeborg Marie Olsen født 28.11.1904 i Rodnæs, Sakskøbing død 18. jan. 1976 i Borup (de står matr. 11a i 1940). Fodermester Aage Johannes Hansen født 9.4.1905 Slagelse gift med Alma Kirstine Nielsen født 27.8.1902 Ringsbjerg Tved, Sædder sogn
matr. 11p Møllegården Vollerslev Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
17.7.1871 auktion over døds- og fallit boet efter Peter Hans Carl Georg Schwabe. Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende den 20. juli 1871
Sjællands-Posten (Ringsted) 18. marts 1878 Carl GustavSchwabe sætter sin gård til salg
Folketidenden 1.februar 1879
salg af matr 11a Vollerslev
fra Schwabe til Christensen
Kjøge Avis 10. februar 1879 salg af matr. 11a Vollerslev til møller Anders Christensen