Matr. 29/30 Gørslev Slåenshuset

I 1694 ejer Giesegård huset det kaldes: Slaus-Huus: kilde Sjællandsfar Landsting

Giesegaard

matr 29: en lod sydligt i marken og husplads og have omtrent midt i byen, matr. 30 en samlet lod sydligt i marken ved vejen til Årløse

  1. før 1682-før 1684: Laurids Rasmussen
  2. før 1720: Adam Jensen
  3. o. 1773-1787: Lars Pedersen født o. 1740 død 5.1787 gift før 1764 med ) Maren Jensdatter fra matr 20 født o. 1736 død eft. 1801
  4. 31 maj 1792 henvendte 3 gårdmænd fra Gørslev sig til retten :Jacob Borrebye, Thomas Sørensen og Henrich Steffensen samt huusmand Ole Madsen vedrørende en forretning ,de havde indgået den 24. maj .Skovhuset Slaaenshus ønskes flyttet, fordi bønderne skal pløje udenom jordstykket, som det er placeret nu. Beboeren Ole Madsen skal have huset flyttet og skal have lige så meget jord på den ny placering, som der nu hører til Slaaenshuuset. Huset flyttes til Overdrevet uden omkostning for Grevskabet. Ole Madsen får lov at høste afgrøden på den gamle placering i år, derefter er jordstykket Gørslev bys pløjejord. Der gives ham også et græsningsareal på Overdrevet. Den nye jordlod tages af gmd. Søren Christensens vænge
  5. 30.12.1793-1805: Ole Madsen fra Ørslev født o. 1757 død 7.1805 gift 1787 med enken Maren Jensdatter
  6. 1805-30.6.1816: Peder Rasmussen født o. 1766 død 13.12.1815 gift 1796 med Margrethe Larsdatter  datter af Lars Pedersen og søster til Johanne Larsdatter matr.8 født o. 1775 død 29.8.1834.
  7. 30.6.1816-10.12.1850: Peder Hansen fra Nordrup født o. 1785 død 30.4.1849 gift 1. 23.6.1816 med enken Margrethe Larsdatter. Gift 2. med Maren Larsdatter Gørslev født o. 1797 død eft. 1855
  8. 10.12.1850-1887: Thomas Jacobsen matr. 2 Vollerslev født 1802 død 12.3.1887 gift 1. 4.8.1849 med enken Maren Larsdatter. gift 2. 16.3.1861 med enken Ane Nielsen fra tjæreby født i Ørslev 16.3.1821 død eft. 1887

Ejendommen består i 2017 af matr. 4a,13a,13b,21a,21c,29a,29e

Matr 30 a eksisterer ikke længere