Lidemark matr. 12 a

Kvistskovgaard

Vallø

  1. før 1787-:Niels Larsen født o. 1756 død. Gift med Anna Pedersdatter født o. 1762 død.
  2. før 1801-:Niels Larsen Lidemark født o 1762 død 8.8.1826. Gift 21.10.1792 med Maren Christensdatter  d. a. Christen Hansen matr. 7 født o.1767 død 13.9.1831.
  3. sønnen Niels Nielsen født 5.5.1793 død 21.5.1860. Gift 12.10.1821 med Karen Marie Olsdatter Lidemark født o. 1801 død 25.5.1880
  4. 21.4.1864-19.6.1889: (1870)(1880) arvefæsteskøde til sønnen Lars Nielsen født 27.11.1821 død 23.12.1887.Gift 2.12.1848 med Birthe Marie Andersdatter fra Bjæverskov født 23.2.1829 død 14.9.1901.
  5. 6.1889-6.1889:Birthe Marie Andersdatter fra Bjæverskov født 23.2.1829 død 14.9.1901
  6. 8.6.1889-23.3.1933:(1890) (1906) sønnen Niels Larsen Lidemark født 20.1.1861 død eft. 1901. Gift 14.8.1885 med Maren Kirstine Jørgensen Lidemark født 19.5.1862 død eft. 1901. Birthe Marie Andersdatter får aftægt.
  7. 23.3.1933-eft. 1940: sønnen Lars Peder Larsen født 29.6.1890 Lidemark. Gift med Valborg Johanne Karna født 31.10.1892 Himlingøje. Sønnen Georg Niels Jørgensen født 25.4.1920 Gørslev er medhjælp.
  8. 13.6.1960-17.10.1986: Gunnar Viggo Larsen
  9. 17.10.1986-: Gerda Marie Larsen
  10. 17.10.1986-: Henning Karsten Christiansen