Jyttes aner

Min mors aner kommer primært fra Nordfyn. Nogle enkelte personer er kommet hertil fra Slesvig eller Holsten, der på det tidspunkt var en del af Danmark.

Se min mors familie her.

Det er fortrinsvis husmænd og fæstebønder og fæstehusmænd.

En enkelt gren kan i 1600 tallet følges tilbage til præster i det, der nu er Tyskland. Men her bliver dokumentationen vanskelig.

Min tip-2 oldefar Heinrich Klönhammer, der i de danske kirkebøger blev til Henrik Kleinhammer, kom fra Söby i Sieseby sogn i Slesvig.

Sieseby kirke

Da Odense kanal skal graves, må man annoncere efter arbejdere til det hårde grave arbejde i bl.a. Slesvig- Holsten. En af dem er Hans Bestmann fra Oering, Itzstedt, Segeberg amt, i Holsten, som siden det første barns fødsel er kaldt Bessermann.

Da det arbejde er afsluttet fortsætter han som sten- og almindelig fisker i Odense Fjord. Da Elias Møller fra Østrupgård i 1818 vælger at inddæmme Fjordmarken, får han brug for mange af de gamle kanalgravere fra Odense kanal, der iblandt Hans Bessermann.

Læs om Hans Bessermann og de øvrige arbejdere ved inddæmningen i denne bog

Se min mors familie her.

Min fars aner kommer fra store dele af Danmark, så jeg har delt dem i farfars side og farmors side

Se farfars side

Farfars fars side fra Randers amt, de fleste fra Djursland. Det er mest husmænd.

Herredsfogedslægten : Peder Pedersen i Borum og hans efterkommere indtil omkring midten af 1700-tallet af Kirstin Nørgaard Pedersen

Farfars mors side kommer fra Århus amt bl.a. Årslev og Sabro. Nogle af de ældste tilbage til Herredsfogedslægten og Sejerslægten. En enkelt “Spansk soldat” er udlagt som barnefader.

Da Spaniolerne kom af Henning Petersen 

Se farfars side

Se farmors side

Min farmors gren består af fæstebønder og husmænd fra Frederiksborg amt specielt Asminderød.

Men også bagere i København i 1700 tallet.

Christen Tonboe, der passer informator Lütken under dennes sygdom og derefter tjener kammertjener Künsberg begge ved Frederik V ‘s hof. Christen udnævnes i 1741 som postmester i Viborg. Efter hans første hustru død gifter han sig ind i det bedre borgerskab i Viborg. Søn og sønnesøn bliver også postmestre i Viborg. Oldebarnet bliver konsumtionsbetjent i Nysted og ender sine dage i Kalundborg. Tipoldebarnet gifter sig med et Københavns postbud, bliver skilt og emigrerer til USA som magnetisør. Hendes morbror Sophus Waldemar Rasmussen har ført dagbøger hele livet. Disse er udgivet af Maritim Kontakt nr. 30 og 31

Sophus Waldemar Rasmussen Livserindringer
bind 1
Sophus Waldemar Rasmussen Livserindringer
bind 2

Se farmors side