Hejnerup Matr. 6a Tvedgård

Gård nr. 5

Juellund

Hejnerupvej 13

Tvedgården matr. 6 Hejnerup Jens Viggo Pedersen gdr. 1.4.1961 – 2.3.2011
 1. -30.11.1765: Rasmus Hansen
 2. 30.11.1765-fradømt 5.8.1769: Hans Carlsen (Larsen?)
 3. 30.9.1769-fradømt 10.7.1777: Jacob Rasmussen fra Gørslev død efter 1777.
 4. 16.8.1777- fradømt 13.3.1784: Niels Stephansen/ Steffensen
 5. 31.12.1784-fradømt 25.3.1793: Hans Jørgensen født o. 1723 Gift 1. med NN. Gift 2. Ane Jensdatter født o. 1742
 6. 21.10.1793-1.11.1807: Peder Jensen fra Schiellebechhuset født o. 1761 død eft. 1807. Gift med Else Andersdatter født o. 1763 død
 7. 1.11.1807-31.10.1840: Jens Peitersen fra Skrosbjerg født 1771 død 3.12.1826. Gift 9.11.1800 med Kirsten Pedersdatter fra Vråby født 1769 død 18.9.1859.
 8. 31.10.1840-20.2.1873: sønnen Peder Jensen født 22.8.1809 død 30.4.1886. Gift 12.12.1834 med Karen Christensdatter fra Klippede født 5.5.1807 død 13.11.1866.
 9. 20.2.1873-24.6.1909: skøde fra Stamhuset til sønnen Jens Pedersen født 14.8.1837 død 19.8.1909. Gift med Ane Sofie Larsen fra Munke Bjergby født 3.11.1843 død 28.2.1923.
 10. 24.6.1909-30.6.1943: sønnen Lars Peder Pedersen født 22.7.1872 død 7.6.1938. Gift 1917 med Ane Margrethe Pedersen fra Sønderskovgård Lidemark født 25.3.1888 død 16.10.1978.
 11. 30.6.1943-1.4.1961: enken Ane Margrethe Pedersen
 12. 1.4.1961-30.8.2011: sønnen Jens Viggo Pedersen født 31.7.1927 død 2.3.2011.
 13. 30.8.2011-27.2.2015: ?
 14. 27.2.2015-: Rasmus Sejersdal Nielsen