Vollerslev en gård der nedlægges før udskiftningen

Nedlægges før udskiftningen

Juellund

  1. -før 1751?:Anders Nielsen
  2. før 1751-24.4.1776: får fæstebrev 30.11.1765 på den gård, som han har beboet nogle år, men som Juellund ikke har udstedt fæstebrev på. Hans Olsen født o. 1699 død 1780 gift med Kirsten Hansdatter død efter 1780. Hans Olsen bliver indsidder hos Niels Olsen på matr. 7. Niels Olsens søn Anders Nielsen gifter sig med Hans Olsens datter Maren Hansdatter, og de unge overtager fæstet på matr. 7 16.2.1781.
  3. 24.4.1776-afstår 9 juli 1778: sønnen Isach Hansen født o 1741 død efter 1801 ugift. Isach har opgivet fæstet på sin og søsteren Marens fødegård og er i 1787 og 1801 tjenestekarl hos sin søster og svoger på matr. 7 Vollerslev.