Matr. 3a Bjæverskov Stensbjerggård

Spanager

gård nr. 18

Skolevej 17

 1. -før 1762: Jørgen Nielsen
 2. Før 1762-24.7.1791: Morten Hansen født o.1722 død ? Gift 1. med Karen Jensdatter fra matr .8 født ? død 1763. Gift 2. med Johanne Jørgensdatter født o. 1734 død ?
 3. 24.7.1791-22.9.1833: sønnen Hans Mortensen født o.1767 død 8.2.1833. Gift 1791 med Kirsten Rasmusdatter født o. 1770 død eft. 1833
 4. 22.9.1833-4.11.1834: sønnen Morten Hansen født o.1800 død 14.12.1833. Gift med Frederikke Pedersdatter fra Lundsgaarde født 23.8.1814 død 30.5.1886.
 5. 4.11.1834-20.12.1871:Lars Willumsen født 9.7.1807 død eft. 1886. Gift 1834 med enken Frederikke Pedersdatter født 23.8.1814 død 30.5.1886.
 6. 20.12.1871-25.10.1917: køber til arvefæste 5.8.1874 Christian Mortensen fra matr. 9 født 29.8.1850 død 12.6.1917. Gift 28.8.1848 med datteren Birthe Kirstine Larsen født 28.8.1848 død ?
 7. 25.10.1917-11.4.1918:enken Birthe Kirstine Larsen
 8. 11.4.1918-eft. 1930: sønnen Ole William Mortensen født 9.3.1884 død 1.9.1966. Gift med Mette Hansine Pedersen fra matr.4 Gummersmark, født i  Højelse22.10.1885 død 21.6.1943
 9. Søren Peter Sørensen
 10. Anders Pedersen gift med Margrethe Thomsen  f. Pedersen
 11. Kurt Anker Poulsen fra Ørslev gift med Inga Jørgensen