Bjarnes aner

Både Bjarnes fars og mors aner stammer fra Midtsjælland.

Se Bjarnes aner

Det er gårdejere, fæstebønder og fæstehusmænd.

Herregårdene Giesegaard, Juellund og Spanager og deres ejere har haft stor indflydelse på Bjarnes aners liv.

Vi fandt ud af, at i 1700 tallet var hans aner eller deres søskende fæstebønder på størstedelen af gårdene i sognene Gørslev, Vollerslev og Bjæverskov . Det blev starten på vore gårdsider.

Giesegård

En enkelt skomager bærer navnet Corell. Hans far og farfar var ryttere, der menes at have rod i Nederlandene og Frankrig.

Se Bjarnes aner