Kværkeby matr. 12 Grønnegården

gård nr. 4

Kværkebyvej 73

  1. 18.1.1803-11.7.1831: Jens Nielsen sognefoged gift med Johanne Nielsdatter
  2. 11.7.1831-28.2.1866: Peder Jensen død 1866 gift med Ane Marie
  3. 28.2.1866-eft. 1870: Niels Peder Pedersen Kv født 27.1.1841 død eft. 1870 gift 20.4.1866 med Ellen Sophie Larsen fra Kv født 29.1.1842 død eft. 1870.