Matr. 3a Gørslev Universitetsgård nr. 1

i 1688 var matr. 3 og 4 en gård

Mikkelsborg

4-3-1-½

udflyttet

**matr 3 og 4 har været drevet som 1 gård siden o. 1746 på grund af brand

  1. ? -? Oluf Pedersen gift med Anne
  2. før 1688 – før 1688 Anne Oluf Pedersens
  3. ?
  4. ** før 1762 – o. 1765 før 1765 Niels Pedersen født o. 1721 død o.1762 gift med Bodil Mogensdatter født o. 1721 død 21.3.1804
  5. o. 1762 – eft. 1787 gl. Hans Pedersen født o. 1745 død eft. 1804 gift med enken Bodil Mogensdatter
  6. før 1801 – 1819 Niels Jørgensen født 1768 død 1813 gift med Maren Jacobsdatter født 1764 død ?
  7. 1819 – 18.8.1839 Niels Steen Müller født o. 1758 død 1837 gift med Marie Kirstine Bramsen o. 1787
  8. Universitetet sælger til Giesegård
  9. I 1835 udstykkes fra matriklen i 14 lejehusmandsbrug Mikkelsborghuse