Bjæverskov sogn

Bjæverskov kirke foto Jytte Pedersen

Kjulerup by

Matr. 1a Kjulerup
Matr. 2a Kjulerup
Bytoftegård
Matr. 3a Kjulerup
Kjulerupgård
Matr. 4a Kjulerup
Poppelgård
Matr. 5a Kjulerup
Lindegården
Matr. 6a Kjulerup
Ejerødsgaarden/
Egeriisgården
Gård nedlagt
før udskiftningen
Kjulerup 1807 kilde: Historiske Kort Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Gummersmark by

Matr. 1 a Gummersmark
Grønhøjgård
Matr. 2a Gummersmark
Bredekærgård
Matr. 3a Gummersmark
Maglehøjgård
Matr. 4 a Gummersmark
Hestehavegård
Matr. 5 a Gummersmark
Kragemosegård
Gummersmark by kilde: Historiske Kort Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Bjæverskov by

Matr. 3a Bjæverskov
Stensbjerggård
Matr. 4a Bjæverskov
Kildebjerggård
Matr. 5a Bjæverskov
Tingbjergholm
Matr. 6a Bjæverskov
Søndergård
Matr. 7a Bjæverskov
Bævergård
Matr. 8a Bjæverskov
Krogsbækgård
Matr. 9a Bjæverskov
Pilebæk
Matr. 10a Bjæverskov
Tingbjerggård
Matr. 11a Bjæverskov
Kongsgård
Matr. 12a Bjæverskov
Vestergård
Matr. 13a Bjæverskov
Fuglebækgård
Matr. 14a Bjæverskov
Krogagregård/
Kjeldinghøjgård
Matr. 15a Bjæverskov
Lykkeagergård
Matr. 16a Bjæverskov
Lundebakkegård
Matr. 17a Bjæverskov
Langeskovgård
Matr. 18a Bjæverskov
Hestehavegård/
Dalmosegård 
Matr. 19a Bjæverskov
Lerskovgård/
Læskovgård 
Matr. 20a Bjæverskov
Østergård
Matr. 21a Bjæverskov
Ågård
Bjæverskov by inden udskiftningen