Kværkeby matr. 15 a og 15b Møllegården

gård nr. 2

Køgevej 136

opsplittes til matr 69a,b,c,d,e

  1. 31.12.1798-30.7.1828: Lars Christensen gift med Ane Hansdatter
  2. 30.7.1828-12.1.1853: Søren Jørgensen død før 1853 og enken
  3. 12.1.1853-2.11.1898: Jens Sørensen fra Langvad mølle, Glim sogn født 1825 død eft. 1870 gift med Thrine Marie Meisler fra Smerup født 1821 død eft. 1870
  4. 2.11.1898-21.3.1933: Jacob Chr. Rose fra Gyrstinge født 20.6.1864 gift 1897 med Karen Sofie fra Gyrstinge født 2.5.1857
  5. 21.3.1933-?: Christian Julius Ferdinand Schultz født 5.5.1905 død 27.5.1977 gift med Sigrid født 15.9.1901 død 10.5.1990