Matr. 16a Bjæverskov Lundebakkegård

  1. 18.10.1900-1944: svigersønnen Jens Pedersen født på matr. 8  27.7.1861 død 1944. Gift 1884 med plejedatteren Ane Margrethe Jørgensen fra Lidemark født 9.5.1864 død 13.6.1937 (halvsøster til Karen Marie matr. 10).
  2. før 1940(1944) -1947: sønnen Kresten Frederik Pedersen født 31.1.1897 død 22.4.1947. Gift 9.4.1924 med Anna Sofie Larsen fra Hylleholt, Fakse Ladeplads født 26.5.1902 død
  3. 1947-4.1950: enken Anna Sofie Larsen brodersønnen Knud Aage Pedersen forpagter. Gift med Valborg Lyders Larsen
  4. 4.1950-1963: enken Anna Sofie Larsen
  5. 1963-12.8.1976: sønnen Hans Pedersen født  1.7.1935 gift 1959 med Jytte Ulla Matsen født 20.9.1941