Matr. 16a Bjæverskov Lundebakkegård

gård nr. 13

Vollerslevvej 31

 1. før 1660: Sivert Siversen 
 2. – før 1762: Lars Jørgensen død før 1762. Gift med Elisabeth Oelsdatter død 1768.
 3. før 1762-fradømt 28.5.1774: lille Niels Hansen født ? død 28.5.1772. Gift med enken Elisabeth Oelsdatter født? død 1768.
 4. 2.6.1774-1802: Jens Larsen fra Wemmedrup født o. 1744 død 29.8.1822. Gift med Maren Pedersdatter født 8.10.1752 død 8.10.1832. Bytter gård med Niels Larsen fra Kjulerup i 1802.
 5. 1802-31.12.1809: Niels Larsen fra Kjulerup født o. 1747 død 8.11.1806. Gift 1. med Maren Olsdatter født ? død før 1780. Gift 2. med Ingeborg Hansdatter født o. 1740 død 11.3.1828.
 6. 31.12.1809-31.12.1856: sønnen Christian Nielsen Kjulerup født o. 1779 død 11.1.1852. Gift med Karen Andersdatter fra matr. 3 Kjulerup født o. 1785 død 7.4.1873.
 7. 31.12.1856-18.10.1900: sønnen Søren Christiansen født 24.6.1819 død 12.4.1888. Gift 1854 med Maren Margrethe Pedersen fra matr. 12 født 30.7.1835 død 20.11.1914.
 8. 18.10.1900-1944: svigersønnen Jens Pedersen født på matr. 8  27.7.1861 død 1944. Gift 1884 med plejedatteren Ane Margrethe Jørgensen fra Lidemark født 9.5.1864 død 13.6.1937 (halvsøster til Karen Marie matr. 10).
 9. før 1940(1944) -1947: sønnen Kresten Frederik Pedersen født 31.1.1897 død 22.4.1947. Gift 9.4.1924 med Anna Sofie Larsen fra Hylleholt, Fakse Ladeplads født 26.5.1902 død
 10. 1947-4.1950: enken Anna Sofie Larsen brodersønnen Knud Aage Pedersen forpagter. Gift med Valborg Lyders Larsen
 11. 4.1950-1963: enken Anna Sofie Larsen
 12. 1963-12.8.1976: sønnen Hans Pedersen født 1.7.1935 gift 1959 med Jytte Ulla Matsen født 20.9.1941