Matr. 2a Vollerslev Knagegård fra 1928 Nygård

Juellund

Vollerslevvej 47

Nygård, matr. 2a Vollerslev 1949, Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.
 1. – 29.3.1752: Rasmus Thuresen født o. 1690 død efter 1752 gift 1. o. 1716 med Bodil Madsdatter død 1729. Gift 2. o. 1730 med Mette Pedersdatter fra Gummersmark død eft. 1745. Afstår på grund af alderdom.
 2. 29.3.1752-fradømt 7.10.1766: Svend Olsen født o. 1721 død 1791 afstår gård i Gummersmark 29.3.1752, gift med Maren Nielsdatter død 1768
 3. 23.2.1767-14.6.1776: unge Hans Rasmussen af Giesegård som tjente unge Niels Hansen i Slimminge født o. 1736 begravet 16.5.1776 gift med Ane Pedersdatter født o. 1741 død eft 1776.
 4. 14.6.1776-1825: Jacob Olsen Knage  fra matr. 4a Gummersmark født o. 1746 død 25.7.1825 gift 1. 1776 med Johanne Pedersdatter fra matr.4a Gørslev født o. 1748 død 30.3.1782. Gift 2. 1782 med Anna Stephansdatter fra Sædder født o. 1762 død 1786. gift 3. 1786 med Sidse Marie Jensdatter fra matr. 5a Vollerslev født o.1767 død 1794. gift 4. 1795 med AneThomasdatter fra matr.14a Gørslev født o.1769 død 5.1809. gift 5.3.1.1812 med  Jørgine Hansdatter fra Slimminge født 1776 død 19.6.1850.
 5. 1825-4.11.1834:enken Jørgine Hansdatter
 6. 4.11.1834-1859: sønnen unge Ole Jacobsen født 1796 død 21.4.1859 gift 1833 med Marie Nielsdatter  fra matr. 11, Vollerslev, født 1807 død 14.8.1869.
 7. 1859-1865: enken Marie Nielsdatter
 8. 1865-11.4.1907: køber købt 27.6.1872: sønnen Jacob Olsen født 22.11.1838 død 5.1.1903 gift 1869 med Maren Sørensdatter fra matr.5 Vollerslev. født 29.1.1850 død 22.7.1919.
 9. 11.4.1907-7.9.1944: sønnen Jens Chr. Olsen ( bestyrer i 1901) født 23.11.1874 død 10.1933, gift 1906 med Karen Sofie Sørensen  fra matr. 6 Vollerslev født 14.5.1886 død 8.1953
 10. 7.9.1944-1978: sønnen Gunner Thorkild Olsen født 15.1.1910 død 7.2.1986, gift 8.5.1945 med Valborg Birthe Christiansen født 29.5.1918 død 16.10.1998.
 11. 1978-4.6.2018 : sønnen Jens Nygård Olsen født 7.5.1952 gift med Alice Lindholm
 12. 4.6.2018-:Anders Nygaard Olsen
Nygård Vollerslev