Matr. 12a Gørslev, Gørslev kro, Østermarksgård

Juellund

Øst for Østervang, sydsiden af vejen til Vollerslev.

Gården hed oprindelig Gørslev Kro og lå inde i Gørslev by. Det oprindelige stuehus har tidligere ligget på adressen, Giesegårdsvej 116

Slimmingevej 21

Gørslev kro inde i byen inden udflytningen
Gørslev kro o. 1904 med familien Lyders Larsen
 1. 21.6.1681: Christen Ibsen bevilling til krohold
 2. 8.8.1699: Nicolaus Niethart bevilling til krohold
 3. 8.12.1706: Ambrosius Neihart får bevilling til krohold i Gørslev
 4. 29.11.1719: Friderich ( eller Lauritz) Bontzou bevilling til krohold 12.1719
 5. før 1738: Peder Andersen Holst
 6. før 1762: Niels Johansen gift 1762
 7. 13.9.1763-24.4.1787: Tobias Borrebye (skoleholder Åshøj)født o. 1711 død o. 1785 gift med Lucia Tender født o. 1722 død 3.1787.
 8. 24.4.1787-15.9.1817: Sønnen kromand Jacob Borrebye født o. 1745 død 26.9.1812 i København.
 9. 15.9.1817-19.10.1852:Niels Ingvorsen Schnack fra Kongsted, Kværkeby født 30.4.1793 død 19.5.1858. gift 22.10.1817 med Maren Christensdatter fra Holtegaard, Freerslev født 1797 død 7.9.1848.
 10. 19.10.1852- køber af Stamhuset 21.7.1873: Lars Christensen født 11.4.1824 død 20.11.1898. Gift 30.11.1849 med datteren Anna/Ane Claudine Schnack født 10.7.1827 død 27.6.1863.
 11. -19.7.1900: Lars Christensen enkemand.
 12. 19.7.1900-5.7.1949:Lars Lyders Larsen fra Bøgede matr. 2a, født 16.9.1871 død 14.3.1947. Gift den 29.6.1900 med Karen Marie Pedersen født i Hejnerup,Sædder sogn den 31.8.1876, og død 17.2.1949. Karen Marie var i pleje hos sin moster Marie Larsdatter gift med gmd. og sognefoged Anders Nielsen på matr. 9a i Vollerslev . Lyders Larsen køber 16.6.1900 ejendommen matr. 12a for 31500kr af dødsboet efter forantående ejer. Den 23.9.1915 køber Lyders Larsen matr. 9a Vollerslev af “svigerfaderen” Anders Nielsen. Jorden støder op til matr. 12a Gørslev. I 1916 bygger han den nye gård ude på marken øst for den senere Østervang Station Østermarksgård. I forbindelse med at Køge-Ringsted banen anlægges ekspropieres der 1919-6.1.1921 17620 kvm af matr.12a. Gårdens jord bliver derved delt i 2 og i Ringsted Folketidende 13 marts 1918 kan man læse, at gdr. Lyders Larsen har solgt den ham tilhørende gård i Gørslev med tilligende 23 Tdr. land til fabrikant Nielsen Strøby. Lyders Larsen køber den 16.9.1926 matr. 9g i Vollerslev og lægger jorden sammen med matr. 12a Gørslev.
 13. 5.7.1949-9.1.1964: sønnen Lars Alfred Lyders Larsen født 2.4.1901 død 27.10.1963. Ugift.
 14. 9.1.1964-29.7.1994: Lyders Larsens barnebarn Ib Lyders Larsen født 1.5.1937 død 8.10.1991. Gift o. 1970 med Grethe Inga Nielsen født 5.3.1943
 15. 1991-29.7.1994: Leif Lyders Larsen fra Vollerslev forpagtergården af enken Grethe Inga Nielsen
 16. 29.7.1994-5.3.2009: Bjarne Nielsen gift med Inge-Britt Juul Nielsen.
 17. 5.3.2009-Jørgen Kim Petersen.
Østermarksgård, Gørslev omkring 1920-1925, Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.